Prijzen en Goed-doel-regeling

Het bedrag, dat u betaalt voor een werk van mij, komt voor 50% ten goede aan Stichting Vluchteling te Den Haag. Deze Stichting steunt o.a. projecten om landmijnen, wapens  en niet-ontbrande explosieven, die na een oorlog zijn achtergebleven, te helpen opruimen. Daartoe bestaat binnen Stichting Vluchteling een Fonds op Naam, geheten Actiefonds Mijnen Ruimen. Het gaat om projecten in Derde Wereldlanden waar achtergebleven oorlogstuig vaak een enorm probleem is.

Ga voor meer informatie naar:

https://www.vluchteling.nl/welke-hulp-bieden-we/bescherming/ontmijning
https://www.maginternational.org/